lecznianie
Końcowym efektem realizacji projektu „Ratujmy od zapomnienia”, jest publikacja Łęcznianie. Projekt zakładał opracowanie biogramów łęcznian od 1918 roku, a więc daty odrodzenia państwa polskiego, do końca ubiegłego stulecia. W ramach jego realizacji odbyły się spotkania (szkolenia) z udziałem łęczyńskich seniorów oraz dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 w Łęcznej. Publikacja zawiera blisko 200 biogramów łęcznian i ponad 500 fotografii i dokumentów.

Rzeczywistość przerosła nasze najśmielsze wyobrażenia, odzew społeczny i zgromadzony przez nas materiał biograficzny i dokumentacyjny z pewnością wystarczyłby na drugą taką książkę. Dlatego też planujemy kontynuację tego przedsięwzięcia i wydanie kolejnej, a może nawet kolejnych publikacji z biogramami łęcznian. Krótki okres realizacji projektu uniemożliwił przygotowanie biogramów wymagających dotarcia do materiałów archiwalnych, szczególnie dotyczy to łęcznian pochodzenia żydowskiego, ale również osób, których rodziny nie mieszkają już w Łęcznej. Wyrażamy nadzieję, że w przyszłej publikacji biogramy takie znajdą swoje miejsce. Zwracamy się z apelem do wszystkich łęcznian i osób związanych z naszym miastem o współpracę i udostępnianie nam materiałów do kolejnych wydań „Łęcznian”, co pomoże autorom w kontynuacji tegoż przedsięwzięcia.

Informacje do większości biogramów opierały się na danych przekazanych w ankietach przez krewnych i znajomych, autorzy nie mieli możliwości weryfikacji wszystkich informacji w oparciu o dokumenty. Związku z tym, mogą wystąpić pewne nieścisłości, za co przepraszamy. Wyrażamy nadzieję, że Czytelnicy pomogą nam uzupełnić i usunąć ewentualne błędy w kolejnej publikacji.

Projekt był realizowany przez Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA przy współpracy z Centrum Kultury w Łęcznej, Regionalnym Forum Gospodarczym i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej.

Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Jako autorzy projektu i publikacji wyrażamy wdzięczność tym mieszkańcom naszego miasta, którzy odpowiedzieli na nasz apel i wypełnili ankietę o historii swojego rodu oraz  udostępnili bezcenne dokumenty i fotografie z rodzinnych albumów. Materiały te z całą pewnością wzbogaciły tę publikację. Pragniemy podkreślić, że w czasie realizacji projektu spotkaliśmy się z życzliwością i przychylnością ankietowanych łęcznian, zarówno starszych jak i młodych. Wiele instytucji z terenu naszego miasta służyło nam pomocą i wsparciem. Za to wszystkim gorąco dziękujemy.

Serdecznie dziękujemy Pani Wacławie Klimaszewskiej z Torunia, za szczegółowe informacje i udostępnienie licznych ikonografii, Panu Jerzemu Paseckiemu z Tarnowa, Pani Eugenii Kotlińskiej oraz Panom - Błażejowi Jaczyńskiemu i Waldemarowi Konopce z Łęcznej za okazałą pomoc przy realizacji projektu.

Dziękujemy wolontariuszom - Małgorzacie Brodzisz i Danucie Kuśmirek oraz dyrekcjom, nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 w Łęcznej.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Pana dr. hab. Janusza Łosowskiego, adiunkta w katedrze archiwistyki UMCS, za cenne uwagi, ciepłą recenzję publikacji i zachętę do dalszej pracy.

 

Paweł Brodzisz

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone

lecznianie